Uchwała Nr II-00313-52.19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 października 2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Nazwa Uchwała Nr II-00313-52.19 z dnia 4 października 2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Rok wydania opinii 2019

Uchwała Nr II-00313-52.19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez województwo podlaskie kredytu długoterminowego w kwocie 113 700 889 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok