Uchwała nr II-00310-50/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez województwo podlaskie

Nazwa Uchwała nr II-00310-50/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez województwo podlaskie
Rok wydania opinii 2019