Zarządzenie Nr S/43/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Podlaskiego

      Zarządzenie NR S/43/07  

 Osoby pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa - Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

              zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2006-2008

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944), uchwala się co następuje:

 

§ 1.  

W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/500/2006 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2006 - 2008, zmienionej uchwałą Nr III/10/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      pozycja nr 6 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.

Inwestor 

lokalizacja 

rodzaj 

przedsięwzięcie 

okres realizacji 

 wartość zadania

ogółem dofinansowanie 

 02-05

2006  2007   2008

z-zakoń.

u-umowa 

 6

 Urząd Miasta Goniądz 

 SP w Goniądzu  N

hala sportowa 36x18

 04-07 2 362  918   408    510    U

 

2)      pozycja nr 19 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor lokalizacja   rodzaj  przedsięwzięcie  okres realizacji  wartość zadania  ogółem dofinansowanie  02-05 2006  2007  2008 

z-zakoń.

u-umowa 

 19  Urząd Gminy Trzcianne  SP i Gimnazjum w Trzciannem  

hala sportowa

 36x18
 05-07 3 038  1400   100  490  810    U

3)      pozycja nr 26 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp. Inwestor Lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  okres realizacji   wartość zadania ogółem dofinansowanie  02-05  2006  2007  2008 

z-zakoń.

u-umowa

 26  Urząd Gminy Suwałki  ZS w Płocicznie  N  

hala sportowa

 36x18
 06-07  2 070  600      200  400  

4)      pozycja nr 28 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 28  Starostwo Powiatowe w Zambrowie  ZSO w Zambrowie  N  hala sportowa 45x24  06-09  5 100  1 500    200  500  800  

5)      pozycja nr 29 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie Okres realizacji  Wartość zadania Ogółem dofinan.  02-06   2007  2008 2009

z-zakoń.

u-umowa 
 29  Urząd Gminy Hajnówka  SP i Gimnazjum w Dubinach  N  sala sportowa 24x12  06-07  1 435  800    200  600    

6)      pozycja nr 30 załącznika otrzymuje brzmienie:

Lp.   Inwestor  lokalizacja  rodzaj przedsięwzięcie   Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 30  Urząd Miasta i Gminy Stawiski  SP i Gimnazjum w Stawiskach  N  hala sportowa 44x24  06-09  6 809  1 000    100  500  400  

7)      pozycja nr 31 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan. 02-06   2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 31  Urząd Gminy Bielsk Podlaski  SP w Łubinie Kościelnym  N  sala gimn. 24x12  06-08  1 700  600    150 450     

8)      pozycja nr 32 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 32  Urząd Gminy Wizna  SP i Gimnazjum w Wiźnie  N  Hala sportowa 36x18  07-08  5 500  700      200 500   

9)      pozycja nr 33 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor lokalizacja   rodzaj przedsięwzięcie   Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008 2009   

z-zakoń.

u-umowa
 33  Urząd Gminy Giby  SP w Gibach  N  Hala sportowa 36x18  06-08  4 456  1 100      400 700   

10)      pozycja nr 34 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 34  Urząd Gminy Perlejewo  SP w Perlejewie  N  sala gimn. 24x12  07-08  3 500  800      200 600   

11)      pozycja nr 35 załącznika otrzymuje brzmienie:

 

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 35  Starostwo Powiatowe w Suwałkach  ZS w Dowspudzie  N  modernizacja infrastruktury sportowej w Dowspudzie  06-08  3 804  600      200 400   

12)      pozycja nr 36 załącznika otrzymuje brzmienie:

 

 Lp. Inwestor   lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 36  Urząd Miasta i Gminy Knyszyn  ZS w Kalinówce Kościelnej  N  sala gimn. 24x12  06-07  1 500 500     100  400    

13)      pozycja nr 37 załącznika otrzymuje brzmienie:

 

Lp.   Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan. 02-06   2007 2008   2009  

z-zakoń.

u-umowa
 37  Urząd Miasta Hajnówka  miejska kryta pływalnia  N  kryta pływalnia 25x12,5  06-08  16 099  1 200    700  300  200  

14)      pozycja nr 38 załącznika otrzymuje brzmienie:

 

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania Ogółem dofinan.  02-06   2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 38  Starostwo Powiatowe Bielsk Podlaski  I LO w Bielsku Podlaskim  N  budowa hali sportowej 44x24  06-08  5 500  700      100  600  

15)      pozycja nr 39 załącznika otrzymuje brzmienie:

 

 Lp.  Inwestor  lokalizacja rodzaj   przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 39  Urząd Miasta Grajewo  Gimnazjum Nr 3 w Grajewie  N  budowa hali sportowej 35x21  06-08 3 600  700       100  600  

16)      pozycja nr 40 załącznika otrzymuje brzmienie:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 40  Urząd Gminy Kolno  Gimnazjum w Zabielu  N  budowa sali gimn. 24x12  07-08  2 700 600    100  500     

17) dodaje się pozycję nr 41 załącznika:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji Wartość zadania   Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 41  Urząd Miasta Sokółka  SP Nr 1 w Sokółce  N  budowa hali sportowej 36x18  06-08  3 134  700    200  500    

18)      dodaje się pozycję nr 42 załącznika:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 42  Urząd Gminy Łomża  SP w Wygodzie  N  budowa sali gimn. 24x12  06-07  1 526  450    450      

19)      dodaje się pozycję nr 43 załącznika:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 43  Urząd Miasta Łomża  II LO w Łomży  N  budowa hali sportowej 44x24  06-08  7 000  1 000    200  300  500  

20)      dodaje się pozycję nr 44 załącznika:

 Lp.  Inwestor  lokalizacja  rodzaj  przedsięwzięcie  Okres realizacji  Wartość zadania  Ogółem dofinan.  02-06  2007  2008  2009  

z-zakoń.

u-umowa
 44  Urząd Miasta Białystok  ZS Budowlano - Geodezyjnych  N  budowa hali sportowej 44x24  06-08  7 457  1 000    200  300  500  

      § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

  

      § 3.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści