Uchwała Nr XIII/146/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-07

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. M. Reja w użytkowanie na czas nieoznaczony.
Numer XIII/146/19
Data wydania 2019-10-07

Załączniki do treści