Uchwała Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2009-12-28

w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Numer XXXVI/405/09
Data wydania 2009-12-28