Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - styczeń 2004

Numer uchwały

Treść uchwały

Uchwała nr XIV/124/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie powierzenia bankowej obsługi budżetu Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr XIV/125/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Uchwała Nr XIV/126/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Uchwała Nr XIV/127/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Uchwała Nr XIV/128/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Uchwała Nr XIV/129/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku i przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku w Szkołę Policealną Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Uchwała Nr XIV/130/04
Sejmiku Województwa Ppodlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie utworzenia środków specjalnych

Uchwała NR XIV/131/ 04 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr XIV/132/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji statutowej

Uchwała Nr XIV/133/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2004 r.

Uchwała Nr XIV/134/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie przedstawienia kandydata na członka oraz kandydata na zastępcę członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej