Uchwały Sejmiku - czerwiec 2004

 Numer uchwały  Uchwała dotyczy
UCHWAŁA NR XIX/198/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
UCHWAŁA NR XIX/199/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
UCHWAŁA NR XIX/200/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej w udziale wynoszącym 3565/3869 części 
UCHWAŁA NR XIX/201/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XIX/202/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie przyęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Jakuba Putry z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XIX/203/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego 
UCHWAŁA NR XIX/204/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R.  w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Wasilewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego 
UCHWAŁA NR XIX/205/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie odwołania Pana Antoniego Cichockiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego 
UCHWAŁA NR XIX/206/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku za rok 2003.
UCHWAŁA NR XIX/207/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.
UCHWAŁA NR XIX/208/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie objęcia udziałów w tworzonej spółce - Łomżyński Fundusz Gwarancyjny Spółka z o.o.
UCHWAŁA NR XIX/209/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie ustanowienia Fundacji mającej na celu wspieranie rozwoju mleczarstwa Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XIX/210/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
UCHWAŁA NR XIX/211/04 Z DNIA 21 CZERWCA 2004 R. w sprawie uchwalenia wojewódzkiego programu pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2004-2006 "SZANSA"