Uchwały Sejmiku Województywa Podlaskiego z marca 2004 roku

 Numer uchwały Treść uchwały 
 UCHWAŁA NR XVI/146/04 z dnia 22 marca 2004 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania dodatku funkcyjnego,motywacyjnego,dodatku za warunki pracy i dodatku za wysługę lat, obliczania wynagrodzenia na godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. 
 UCHWAŁA NR XVI/147/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2004-2006.
 UCHWAŁA NR XVI/148/04 z dnia 22 marca 2004 r.  w sprawie zatwierdzenia wojewódzkiego planu zdrowotnego na 2005 rok.
 UCHWAŁA NR XVI/149/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Jana Narewskiego.
 UCHWAŁA NR XVI/150/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
 UCHWAŁA NR XVI/151/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez Prywatną Praktykę Lekarską lek. med. Stanisława Olędzka dla populacji 1024 uczniów.
 UCHWAŁA NR XVI/152/04 z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grażyny Biruty Pawłowskiej w Grabowie.

 UCHWAŁA NR XVI/153/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Roberta Suchodolskiego.
 UCHWAŁA NR XVI/154/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Romualda Jakubowskiego.
 UCHWAŁA NR XVI/155/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Lecha Czaplickiego.
 UCHWAŁA NR XVI/156/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Andrzeja Teleckiego.
 UCHWAŁA NR XVI/157/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Andrzeja Przystupę.

 UCHWAŁA NR XVI/158/04 z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

 UCHWAŁA NR XVI/159/04 z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Dramatycznemu im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
 UCHWAŁA NR XVI/160/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku.
 UCHWAŁA NR XVI/161/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 UCHWAŁA NR XVI/162/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Białostockiej.
 UCHWAŁA NR XVI/163/04 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Wieloletniego Programu Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2000-2005".
 UCHWAŁA NR XVI/164/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie skargi mieszkańców budynku nr 15, położonego przy ul. Łomżyńskiej w Zambrowie na opieszałe działanie Zarządu Województwa Podlaskiego.

 UCHWAŁA NR XVI/165/04 z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie szczegółowego podziału dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok. 
 UCHWAŁA NR XVI/166/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny. 
 UCHWAŁA NR XVI/167/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok.
 UCHWAŁA NR XVI/168/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Podlaskiego. 
 UCHWAŁA NR XVI/169/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Skarbnika Województwa.
 UCHWAŁA NR XVI/170/04 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok.