Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z maja 2004 roku

 Numer  uchwały Uchwała dotyczy 
 UCHWAŁA NR XVIII/180/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Karola Krzywickiego z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
 UCHWAŁA NR XVIII/181/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie odwołania Pana Adama Czesława Dobrońskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
 UCHWAŁA NR XVIII/182/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego
 UCHWAŁA NR XVIII/183/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego 
 UCHWAŁA NR XVIII/184/04 Z DNIA 24 MAJA 2004R. w sprawie odwołania Pana Jana Kamińskiego z funkcji Wicemarszałka Województwa Podlaskiego 
 UCHWAŁA NR XVIII/185/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa podlaskiego
 UCHWAŁA NR XVIII/186/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
 UCHWAŁA NR XVIII/187/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 r.
 UCHWAŁA NR XVIII/188/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu medycyny szkolnej przez pielęgniarkę Lidię Siekierko
 UCHWAŁA NR XVIII/189/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez Samodzielny Niepubliczny ZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Zdzisławy Gołębiewskiej w Zambrowie
 UCHWAŁA NR XVIII/190/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu medycyny szkolnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drohiczynie Ludwik Szolc i Marek Ziniewicz spółka jawna
 UCHWAŁA NR XVIII/191/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu medycyny szkolnej przez Praktykę Lekarza Rodzinnego lek. Alicji Sutkowskiej w Wysokiem Mazowieckiem
 UCHWAŁA NR XVIII/192/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie opinii nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza Mariusza Szczupaka
 UCHWAŁA NR XVIII/193/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu dla województwa podlaskiego na rok 2004
 UCHWAŁA NR XVIII/194/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie przedstawienia do uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy wniosku Sejmiku Województwa Podlaskiego o utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 UCHWAŁA NR XVIII/195/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego 
 UCHWAŁA NR XVIII/196/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie skargi Pana Ryszarda Kosowicza na Marszałka Województwa Podlaskiego
 UCHWAŁA NR XVIII/197/04 Z DNIA 24 MAJA 2004 R. w sprawie ponownej skargi mieszkańców budynku nr 15, położonego przy ul. Łomżyńskiej w Zambrowie na opieszałe działanie organu