Uchwały z listopada 2004 2 część XXII Sesji Sejmiku

NUMER UCHWAŁY UCHWAŁA DOTYCZY:
UCHWAŁA NR XXII/240/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej Województwa Podlaskiego na rok 2005

UCHWAŁA NR XXII/241/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie inicjatywy powołania biura regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli

UCHWAŁA NR XXII/242/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XXII/243/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

UCHWAŁA NR XXII/244/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

UCHWAŁA NR XXII/245/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XXII/246/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XXII/247/04
SEJMIKU WOJEWÓDDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 R.

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010