Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego - grudzień 2004

Numer uchwały: Uchwała dotyczy:

UCHWAŁA NR XXIV/263/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok

UCHWAŁA NR XXIV/264/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/265/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie wydatków niewygasających w 2004 roku

UCHWAŁA NR XXIV/266/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych

UCHWAŁA NR XXIV/267/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na samorządy powiatowe województwa podlaskiego z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zgodnie z art. 108 ust.1 pkt. 1, 5, 8 - 14, 16 - 25, 41, 42 i 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań zgodnie z art. 108 ust.1 pkt. 2, 3, 6, 27, 30 - 34, 36 - 38 i 43 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001),

UCHWAŁA NR XXIV/268/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Przerośl

UCHWAŁA NR XXIV/269/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny części zabudowanej nieruchomości stanowiącej udział wynoszący 17559/41792 części, położonej w Łomży przy ul. M.C- Skłodowskiej 1.

UCHWAŁA NR XXIV/270/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XXIV/271/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

UCHWAŁA NR XXIV/272/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XXIV/273/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

UCHWAŁA NR XXIV/274/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

UCHWAŁA NR XXIV/275/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

UCHWAŁA NR XXIV/276/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5

UCHWAŁA NR XXIV/277/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR XXIV/278/04 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku