Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z września 2004 r.

 NUMER UCHWAŁY  UCHWAŁA DOTYCZY
UCHWAŁA NR XXI/229/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym
Województwa Podlaskiego Panem Grzegorzem Kunowskim.
UCHWAŁA NR XXI/230/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok.
UCHWAŁA NR XXI/231/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
UCHWAŁA NR XXI/232/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Podlaskiego o utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
UCHWAŁA NR XXI/233/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego  z  dnia 22 grudnia 2003 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem w zakresie zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego, zmienionej uchwałą Nr XVII/176/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXI/234/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON.
UCHWAŁA NR XXI/235/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie komisji rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podlaskiego.