Uchwały Sejmiku Województa Podlaskiego ze stycznia 2008 r.

Numer uchwałyUchwała dotyczy:

Uchwała Nr XIV/139/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 35
Uchwała Nr XIV/140/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 
Uchwała Nr XIV/141/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy 
Uchwała Nr XIV/142/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010”
Uchwała Nr XIV/143/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania zakładu budżetowego p.n. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
Uchwała Nr XIV/144/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.
Uchwała Nr XIV/145/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2008 rok.
Uchwała Nr XIV/146/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2008 r.
Uchwała Nr XIV/147/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjazny Transport w Czeremsze na Marszałka  Województwa Podlaskiego.
Uchwała Nr XIV/148/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie odwołania Pana Dariusza Piontkowskiego z funkcji Marszałka Województwa Podlaskiego
Uchwała Nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podlaskiego.
Uchwała Nr XIV/150/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Podlaskiego.

 Uchwała Nr XIV/151/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie  przyjęcia  rezygnacji  Jacka Piorunka z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Uchwała Nr XIV/152/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego 
z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa Podlaskiego.