Uchwała Nr 79/1254/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-29

Numer 79/1254/2019
w sprawie włączenia się do współorganizacji przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”
Data wydania 2019-10-29
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 79/1254/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie włączenia się do współorganizacji przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Podlaskiego do współorganizacji z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku oraz z Instytutem Ochrony Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku w roku 2020 roku w województwie podlaskim przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.