Uchwała Nr 70/1106/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-09-17

Numer 70/1106/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Data wydania 2019-09-17
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 70/1106/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 września 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr 47/723/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.