Załącznik do Uchwały Nr 39/433/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 lipca 2003r.

Części nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami położonej na terenie gminy Siemiatycze w obrębie Baciki Średnie

Oznaczenie geodezyjne pow. w ha

Położenie nieruchomości

Dowód własności

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

Wartość nieruchomości(w zł)

Uwagi

dz. nr 26 o pow. 0.4800 ha;

dz. nr 63/1 o pow. 0.7000 ha;

dz. nr 120 o pow. 0.2200 ha;

dz. nr 164 o pow. 0.0800 ha;

dz. nr 222/1 o pow. 0.1700 ha;

gmina Siemiatycze; obręb 004 Baciki Średnie

Kw 75771

Działka nr 26 na kształt zwarty, zbliżony do trapezu i przylega od strony wschodniej do drogi o nawierzchni brukowanej, łączącej wsi Baciki Średnie i Baciki Dalsze; położona jest w odległości ok. 400 m na północ od skraju wsi i otoczona gruntami rolnymi i leśnymi; w sąsiedztwie znajduje się 1 posesja zabudowana domem jednorodzinnym; w przyległej drodze jest rozprowadzona sieć wodociągowa; jest ona obciążona umową dzierżawy zawartą w dn. 01.07.02r. na okres do dn. 30.06.2005r.;

Działka nr 63/1 ma kształt nieforemny, wydłużony i jest częścią peryferyjnego kompleksu gruntów rolnych, zlokalizowanego w północno-wschodniej części wsi; jest ona płaski polem uprawnym.

Działka nr 120 ma kształt zbliżony do trapezu i jest częścią niewielkiego lasu oddzielającego kompleks gruntów rolnych; jest ona niemal w całości porośnięta różnowiekowym i różnogatunkowym lasem typu gospodarczego.

Działka nr 164 ma kształt wydłużony; jest ona częścią kompleksu leśnego i jest porośnięta kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym z domieszką brzozy i dębu; jest to las typu gospodarczego.

Działka nr 222/1 ma kształt zbliżony do trapezu i jest fragmentem podmokłej łąki, w części porośniętej olszyną; przylega od strony południowej do brukowanej drogi do wsi Baciki Średnie, w której rozprowadzona jest sieć wodociągowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze:

działka nr 26 oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

działka nr 63/1 oznaczona jest symbolem RP - uprawy polowe;

działka nr 120 przeznaczona jest pod uprawy polowe i leśne;

działka nr 164 oznaczona jest symbolem RL - tereny leśne;

działka nr 222/1 przeznaczona jest pod uprawy polowe, a w części pod zabudowę zagrodową.

przetarg ustny nieograniczony

dz. nr 26 - 9.312,00 zł;

dz. nr 63/1 - 840,00 zł;

dz. nr 120 - 836,00 zł;

dz. nr 164 - 280,00- zł;

dz. nr 222/1 - 2.193,00 zł

nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego za każdą działkę osobno w wysokości 219,60 zł oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej