Prezydium Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Jan Chojnowski

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sławomir Gromadzki