Kluby Radnych 2002-2006

SLD-UP
Jan Kowalski, Zbigniew Krzywicki,
Janusz Krzyżewski, Jan Netter, Zbigniew Puchalski,
Jan Syczewski,  Jan Zieniuk,
Mirosław Henryk Łoboda,Jan Ryszard Kotuk.
 
LIGA POLSKICH RODZIN
Zenon Dziedzic, Mirosław Heleniak,
Krzysztof Kozicki, Grzegorz Kunowski,
Zbigniew Puksza, Marek Wasilewski, Piotr Zaręba.
 
PO- od dnia 28.11.2005r.
Cezary Cieślukowski (przewodniczący), Marian Łuczaj,Sławomir Zgrzywa
Lech Jerzy Dzienis,Jacek Sak

KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH
            Karol Tylenda (przewodniczący), Antoni Cichocki,
            Andrzej Kulesza

PSL
Mieczysław Bagiński, Adam Dobroński, Krzysztof Tołwiński,Jan Kamiński,Dorota Hołowienko

RADNI NIEZRZESZENI W KLUBACH
           Elżbieta Maria Kaufman - Suszko,