Radni Województwa Podlaskiego V kadencji

Radni Województwa Podlaskiego V kadencji
 
1. 

 MIECZYSŁAW BAGIŃSKI

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

2.

 CEZARY CIEŚLUKOWSKI

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Rolnictwa,Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

3.

 MAREK CITKO

 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

4.

 LESZEK DEC

 Komisja Statutowo – Regulaminowa

5.

 BOGUSŁAW DĘBSKI

 Komisja Rewizyjna
 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Zdrowia
 

6.

 
 JAROSŁAW ZYGMUNT DWORZAŃSKI

 

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Zdrowia
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Statutowo – Regulaminowa
 

7.

 BOGDAN DYJUK
 Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

 Komisja Zdrowia
 Komisja Statutowo – Regulaminowa

8.

 MIKOŁAJ JANOWSKI

 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

9.

 ELŻBIETA MARIA KAUFMAN-SUSZKO

 Komisja Zdrowia
 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Edukacji, Kultury,Turystyki i Sportu
 Komisja Rozwoju,Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

10.

 WALENTY KORYCKI

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 

11.

 
 STEFAN KRAJEWSKI

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

 

12.

 KRZYSZTOF KRASIŃSKI

Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji Komisja Skarbu i Finansów

 

13.

 WALDEMAR KWATERSKI

 Komisja Zdrowia 
 
 

14.

 
 JERZY LESZCZYŃSKI
 Marszałek Województwa Podlaskiego

 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 

15.

 HENRYK ŁUKASZEWICZ

 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

16.

 

MAREK ADAM KOMOROWSKI

wstąpienie w skład Sejmiku Województwa Podlaskiego z dniem 23.01.2015 r.
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarbu i Finansów
 

 

17.

 
 ANNA NASZKIEWICZ
 Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 

18.

 MAREK OLBRYŚ

 Komisja Zdrowia
 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 

19.

 WŁODZIMIERZ PIETROCZUK

 Komisja Rewizyjna
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 

20.

 
 KAROL PILECKI

 Komisja Skarbu i Finansów
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 Komisja Zdrowia
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Statutowo – Regulaminowa

21.

 JACEK PIORUNEK

 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

22.

 DARIA KRYSTYNA SAPIŃSKA

 Komisja Rewizyjna
 Komisja Zdrowia
 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

23.

 ŁUKASZ SIEKIERKO

 Komisja Rewizyjna
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji
 

24.

 MARIAN CZESŁAW SZAMATOWICZ  

 Komisja Zdrowia
 Komisja Edukacji,Kultury,Turystyki i Sportu
  

25.

 
 WŁODZIMIERZ SZYPCIO

 Komisja Rewizyjna 
 Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji  
 Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

26.

KAROL TYLENDA
wstąpienie w skład Sejmiku Województwa Podlaskiego z dniem 25 sierpnia 2017r.

Komisja Skarbu i Finansów
Komisja Rolnictwa,Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

27.

 JUSTYNA EMILIA ŻALEK

 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 Komisja Zdrowia
  

 

28.

 
 MACIEJ ŻYWNO
 Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

 
Komisja Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

29.

ANDRZEJ ZBIGNIEW KORONKIEWICZ


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

30.

ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Komisja Skarbu i Finansów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Barbara Muzyk - wygaśnięcie mandatu z dniem 9.01.2015 r. w związku z zrzeczeniem się mandatu.

Mieczysław Kazimierz Baszko - wygaśnięcie mandatu z dniem 26.10.2015 r. w związku z uzyskaniem mandatu posła.

Jan Dobrzyński - wygaśnięcie mandatu z dniem 26.10.2015 r. w związku z uzyskaniem mandatu na senatora.

Kazimierz Gwiazdowski - wygaśnięcie mandatu z dniem 26.10.2015 r. w związku z uzyskaniem mandatu posła.

Dorota Kędra-Ptaszyńska - wygaśnięcie mandatu z dniem 24.07.2017 r. w związku z wyborem na Wójta Gminy Boćki.

 

Załączniki do treści