Protokół z Sesji sejmiku nr 009 (IX-V kadencja) z dnia 2015-04-27

Numer kadencji V kadencja (2014-2018)
Numer sesji IX sesja - V kadencja
Tytuł Protokół Nr IX/15 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 04 2015
Data sesji 2015-04-27