Protokół z Sesji sejmiku nr 001 (I-V kadencja) z dnia 2014-12-01

Numer kadencji V kadencja (2014-2018)
Numer sesji I sesja - V kadencja
Tytuł Protokół Nr 1/14 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 1 12 2014
Data sesji 2014-12-01

Załączniki do treści