Protokół z Sesji sejmiku nr XXXVII z dnia 2014-03-07

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XXXVII sesja - VI kadencja
Tytuł Protokół Nr XXXVII/14 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 03 2014
Data sesji 2014-03-07