Protokół z Sesji sejmiku nr 034 (XXXIV-IV kadencja) z dnia 2013-12-20

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XXXIV sesja - VI kadencja
Tytuł Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 12 2013
Data sesji 2013-12-20