Protokół z Sesji sejmiku nr 032 (XXXII-IV kadencja) z dnia 2013-10-21

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XXXII sesja - VI kadencja
Tytuł Protokół nr XXXII/13 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 10 2013
Data sesji 2013-10-21

Załączniki do treści