Protokół z Sesji sejmiku nr 019 (XIX-IV kadencja) z dnia 2012-05-28

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XIX sesja - VI kadencja
Tytuł Protokół Nr XIX/12 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 05 2012
Data sesji 2012-05-28