Protokół z Sesji sejmiku nr 017 (XVII-IV kadencja) z dnia 2012-03-26

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XVII sesja - VI kadencja
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Data wydania 2012-03-26
Data sesji 2012-03-26