Protokół z Sesji sejmiku nr 016 (XVI-IV kadencja) z dnia 2012-02-27

Numer kadencji IV kadencja (2010-2014)
Numer sesji XVI sesja - VI kadencja
Tytuł Protokół Nr XVI/12 z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 02 2012
Data sesji 2012-02-27