Protokół z Sesji sejmiku nr 046 (XLVI-III kadencja) z dnia 2010-11-05

Numer kadencji III kadencja (2007-2010)
Numer sesji 1233
Tytuł PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.
Data sesji 2010-11-05