Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
kancelaria@wrotapodlasia.pl
bip@wrotapodlasia.pl Wnioski o informację publiczną
http://www.wrotapodlasia.pl/
Telefon i fax ogólny do Urzędu
Tel.  85 66 54 549
Fax: 85 66 54 567
Godziny pracy:
poniedziałek: 08.00 - 16.00
wtorek - piątek: 07.30 - 15.30
Jeśli nie podano nazwy ulicy w kolumnie "Adres", numer pokoju dotyczy siedziby na ul. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
  Telefon  Fax Adres
Marian Czesław Szamatowicz 85 66 54 400 85 66 54 401 pok. 036
Zarząd Województwa Podlaskiego
  Telefon  Fax Adres
Mieczysław Kazimierz Baszko      
Marszałek Województwa Podlaskiego 85 66 54 100 85 66 54 101 pok. 215
       
Maciej Żywno      
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 85 66 54 110 85 66 54 106 pok. 212
       
Anna Naszkiewicz      
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 85 66 54 110 85 66 54 106 pok. 212
       
Bogdan Dyjuk      
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 85 66 54 107 85 66 54 111 pok. 207
       
Jerzy Leszczyński      
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 85 66 54 107 85 66 54 111 pok. 207
Sekretarz Województwa 
  Telefon  Fax Adres
Bogdan Minkiewicz       
Sekretarz Województwa 85 66 54 108 85 66 54 567 pok. 123 
Skarbnik Województwa
  Telefon  Fax Adres
Henryk Gryko       
Skarbnik Województwa 85 66 54 118 85 66 54 116 pok. 105
Biuro Prasowe
  Telefon  Fax Adres
    85 66 54 589 85 66 54 567 pok.210  
 
Gabinet Marszałka
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 108 85 66 54 567 pok. 123 
       
p.o. Dyrektora Olszewski Bogdan 85 66 54 108   pok.123
       
Referat Polityki Informacyjnej 85 66 54 612   pok. 219
       
p.o. Rzecznika Prasowego  85 66 54 612   pok. 219
Arter Urszula      
       
Referat "Wrota Podlasia" 85 66 54 445   pok. 010
redakcja@wrotapodlasia.pl 446   pok. 010
turystyczny@wrotapodlasia.pl  492   pok. 010
  441   pok. 011
       
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 400 85 66 54 401 pok. 032
       
Dyrektor Karniewicz Bogumiła 85 66 54 400   pok. 032
       
Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego 85 66 54 408   pok. 037
  407   pok. 037
  406   pok. 034
  405   pok. 034
Biuro Audytu Wewnętrznego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
p.o. Dyrektora Piotr Trochimowicz 85 66 54 505 85 66 54 633 ul. Św. Rocha 13/15, pok. 3
       
Biuro Audytu Wewnętrznego 85 66 54 630    
Biuro Inwestycji
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat   85 66 54 461 85 66 54 635 ul. Św. Rocha 13/15 pok. 5
       
Dyrektor Biura Domański Ireneusz 85 66 54 461   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 5
       
z-ca Dyrektora Łoziński Roman 85 66 54 461   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 5
       
Referat Realizacji Inwestycji  85 66 54 621   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 7
  629   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 7
  624   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 1
       
Referat Rozliczeń  626   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 1
  636   ul. Św. Rocha 13/15 pok. 11
       
Referat ds. projektu Trasy rowerowe 85 66 54 634   ul. Św. Rocha 13/15, pok. 11
Biuro Kontroli Finansowej
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Dyrektor Barbara Wójcik 85 66 54 638   ul. Św. Rocha 13/15, pok. 10
       
Biuro Kontroli Finansowej 85 66 54 625 85 66 54 625 ul. Św. Rocha 13/15, pok. 3
Biuro Prawne
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
       
   Dyrektor Zadykowicz Wojciech      
       
   z-ca Dyrektora Klimowicz Jacek      
  85 66 54 570   pok. 614
  572   pok. 613
  574   pok. 613
       
Biuro Prawne 85 66 54 333   ul. Poleska 89, pok. 306
      ul. Poleska 89, pok. 14
       
Biuro Prawne 85 66 54 271   ul. Kleeberga 20, pok 1A
  704   ul. Kleeberga 20, pok 1A
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 171 85 66 54 481  pok. 314
       
Dyrektor Andruk Bartłomiej 85 66 54 171   pok. 314
       
Referat Sportu i Turystyki  85 66 54 485   pok. 317
  484   pok. 317
  489   pok. 317
  488   pok. 311
  483   pok. 311
  486   pok. 311
       
Referat Edukacji  85 66 54 536   pok. 324
  535   pok. 324
       
Samodzielne Stanowisko pracy ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozliczeń 85 66 54 483   pok. 311
       
  Samodzielne Stanowisko pracy ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozliczeń 85 66 54 641   pok. 321  
(stypendia dla uzdolnionych uczniów) 513 pok. 321
       
  Samodzielne Stanowisko pracy ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Rozliczeń 85 66 54 699   pok. 316  
188 pok. 316
(stypendia doktoranckie) 109 pok. 316
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 260 85 66 54 201 ul. Poleska 89, pok. 213
       
Dyrektor  Romańczuk Elżbieta Barbara 85 66 54 260 85 66 54 201 ul. Poleska 89, pok. 212
       
z-ca Dyrektora Mantur Bogdan 85 66 54 260 85 66 54 201 ul. Poleska 89, pok. 214
       
Referat Finansów i Monitorowania EFS  85 66 54 284 85 66 54 284 ul. Poleska 89, pok. 220 
  211   ul. Poleska 89, pok. 220
  268   ul. Poleska 89, pok. 220 
  278   ul. Poleska 89, pok. 223 
  294   ul. Poleska 89, pok. 223 
  279   ul. Poleska 89, pok. 223 
       
  Referat Kontroli Systemowych i Projektów Konkursowych w ramach oddolnych inicjatyw oraz Priorytetu VI i VIII PO KL 85 66 54 221 85 66 54 221 ul. Poleska 89, pok. 012  
214 ul. Poleska 89, pok. 011
247 ul. Poleska 89, pok. 011
  232   ul. Poleska 89, pok. 010
  237   ul. Poleska 89, pok. 010
       
Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 85 66 54 209 85 66 54 220 ul. Poleska 89, pok. 115
  231   ul. Poleska 89, pok. 124
  235   ul. Poleska 89, pok. 123
  244   ul. Poleska 89, pok. 124
  255   ul. Poleska 89, pok. 123
  275   ul. Poleska 89, pok. 116
  285   ul. Poleska 89, pok. 116
  245   ul. Poleska 89, pok. 124
       
Referat Wdrażania Działań POKL Wspierajacych Integrację Społeczną 85 66 54 254  85 66 54 289 ul. Poleska 89, pok. 112
  251   ul. Poleska 89, pok. 113 
  258   ul. Poleska 89, pok. 113 
  259   ul. Poleska 89, pok. 111
  281   ul. Poleska 89, pok. 111
  283   ul. Poleska 89, pok. 114
  288   ul. Poleska 89, pok. 114
  273   ul. Poleska 89, pok. 112
Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Promocje przedsiębiorczości, Samozatrudnienie, Transfer Wiedzy oraz Inicjatywy Oddolne 85 66 54 286 85 66 54 282 ul. Poleska 89, pok. 121 
  246   ul. Poleska 89, pok. 120
  261   ul. Poleska 89, pok. 121 
  296   ul. Poleska 89, pok. 122
       
Referat Kontroli Projektów Konkursowych w ramach priorytetu VII i IX PO KL 85 66 54 267 85 66 54 274 ul. Poleska 89, pok. 016
  297   ul. Poleska 89, pok. 016
  265   ul. Poleska 89, pok. 009
  269   ul. Poleska 89, pok. 009
  274   ul. Poleska 89, pok. 017
       
Referat Koordynacji i Wdrażania POKL  85 66 54 242 85 66 54 242 ul. Poleska 89, pok. 221
  219   ul. Poleska 89, pok. 221
  253   ul. Poleska 89, pok. 222
  295   ul. Poleska 89, pok. 222
       
Referat Pomocy Technicznej, Administracji i Promocji EFS 85 66 54 266 85 66 54 210 ul. Poleska 89, pok. 215
  230   ul. Poleska 89, pok. 019
  233   ul. Poleska 89, pok. 020
  260   ul. Poleska 89, pok. 213
  262   ul. Poleska 89, pok. 216
  200   ul. Poleska 89, pok. 216
Departament Finansów
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 118 85 66 54 116 pok. 105
       
Skarbnik Województwa Gryko Henryk 85 66 54 118   pok. 105
       
Dyrektor Jabłońska Łucja 85 66 54 118   pok. 105
       
Referat Finansowo-Księgowy  85 66 54 427   pok. 125
  428   pok. 125
  426   pok. 109
  432   pok. 110
  429   pok. 111
  431   pok. 111
  464   pok. 009
       
Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej  85 66 54 451   pok. 128
  596   pok. 128
  698   pok. 031
  509   pok. 128
  423, 170   pok. 121
       
Referat Budżetu Województwa  85 66 54 422   pok. 108
  425   pok. 108
Departament Infrastruktury i Transportu
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 460 85 66 54 472 pok. 519
       
Dyrektor Lulewicz Leszek 85 66 54 460   pok. 519
       
Referat Infrastruktury Technicznej  85 66 54 533   pok. 515
  476   pok. 514
  479   pok. 509
  471   pok. 521
  620   pok. 514
       
Referat Transportu      
       
Referat Geologii  85 66 54 466   pok. 525
  598   pok. 522
       
Referat Nadzoru Właścicielskiego 85 66 54 132   pok. 610
       
Samodzielne stanowisko pracy ds. przewozów towarów niebezpiecznych   85 66 54 180   pok. 405
Departament Ochrony Środowiska
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat  85 66 54 460 85 66 54 472 pok. 519
       
p.o Dyrektora Piotrowska Elżbieta 85 66 54 460   pok.519
       
Referat Ochrony Środowiska  85 66 54 512   pok. 506
  414   pok. 505
  112   pok. 517
  597   pok. 508
  448   pok. 510
  592   pok. 510
  473   pok. 510
       
Referat Opłat Środowiskowych  85 66 54 467   pok. 512
  607   pok. 507
  450   pok. 504
  478   pok. 507
  571   pok. 508
  411   pok. 504
  498   pok. 513
       
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 145 85 66 54 504 pok. 305
       
Dyrektor Wap Anatol 85 66 54 145   pok. 305
       
z-ca Dyrektora Kamiński Zbigniew 85 66 54 145   pok. 306
       
Referat Kultury  85 66 54 534   pok. 310
  532   pok. 309
  538   pok. 308
  537   pok. 309
       
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 85 66 54 103   pok. 306
       
Referat Ochrony Dziedzictwa Narodowego 85 66 54 510   pok. 308
  173   pok. 308
Departament Mienia i Geodezji
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 190 85 66 54 123  pok. 006
       
Dyrektor Anna Rakieć 85 66 54 520   pok. 006
       
z-ca Dyrektora Konopka Danuta 85 66 54 113   pok. 017
       
Referat Gospodarki Nieruchomościami  85 66 54 507   pok. 008
  506   pok. 008
       
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 85 66 54 518 85 66 54 181 pok. 019
  519   pok. 019
       
Referat Geodezji i Ochrony Gruntów Rolnych 85 66 54 517   pok. 018
       
Samodzielne stanowisko ds. obsługi platformy GIS Podlasia      
Departament Organizacji i Kadr
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 108   pok. 123
       
p.o Dyrektora Zdrojewska Agnieszka 85 66 54 108   pok. 123
       
Referat Obsługi Zarządu 85 66 54 553   pok. 021
  554   pok. 021
       
Referat Organizacyjny, Skarg i Kontroli   85 66 54 569    pok. 005
       
Kancelaria Zarządu  85 66 54 100   pok. 214
  85 66 54 560   pok. 220
  85 66 54 107   pok. 207
  85 66 54 110   pok. 212
  85 66 54 573   pok. 220
       
Referat Kadr i Szkoleń  85 66 54 555   pok. 022A
  566   pok. 119
       
Referat Administracyjno-Gospodarczy  85 66 54 130   pok. 604
  131   pok. 024
  549 175 pok. 022
  562 562 pok. 024
  558   pok. 605
  552   pok. 605
  557 557 pok. 605
  559   pok. 003
  616   pok. 116
       
Referat Zamówień Publicznych  85 66 54 551 642 pok. 616
  421   pok. 616
       
Archiwum zakładowe  85 66 54 556   pok. 025
       
Departament Rozwoju Regionalnego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 480 85 66 54 651 pok. 505, ul. Poleska 89 bud. C
       
Dyrektor Górski Daniel 85 66 54 480   pok. 505, ul. Poleska 89 bud. C
       
z-ca Dyrektora Żynel Małgorzata 85 66 54 480   pok. 505, ul. Poleska 89 bud. C
       
z-ca Dyrektora Podłubny Marcin 85 66 54 480   pok. 505, ul. Poleska 89 bud. C
       
Refera Programowania 85 66 54 381   pok. 338, ul. Poleska 89 bud. C
  330   pok. 339
  356   pok. 340
       
Referat Koordynacji 85 66 54 336   pok. 338, ul. Poleska 89 bud C
  348   pok. 341
  370   pok. 341
       
Referat Certyfikacji 85 66 54 974   pok. 341 ul. Poleska 89
       
Referat Informacji i Promocji 85 66 54 391   pok. 304, ul. Poleska 89 bud. A
  302   pok. 1, ul. Poleska 89
  383    
  384    
  233   pok. 2, ul. Poleska 89
  228    
  599    
  366   pok. 304, ul. Poleska 89 bud. A
  391    
  390   pok. 305, ul. Poleska 89 bud. A
  355    
  314   pok. 307, ul. Poleska 89 bud. A
       
Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych 85 66 54 363   pok. 329, ul. Poleska 89 bud. C
  360   pok. 329
  378   pok. 330
  379   pok. 330
       
Referat Obsługi Inwestorów i Promocji 85 66 54 495   pok. 324, ul. Poleska 89 bud. C
  611    
       
Referat Administracyjny 85 66 54 340   pok. 319, ul. Poleska 89 bud. A
  497    
       
Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 85 66 54 904   pok. 331, ul. Poleska 89 bud. C
  430   pok 332
       
Referat ds. Procedury Odwoławczej      ul. Poleska 89
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat  85 66 54 240 85 66 54 241 ul. Poleska 89, pok. 402
       
Dyrektor Jasiński Jacek 85 66 54 240   ul. Poleska 89, pok. 402
       
z-ca Dyrektora Krzyżanowska Iwona 85 66 54 240   ul. Poleska 89, pok. 402
       
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  85 66 54 212   ul. Poleska 89, pok. 405
       
Referat Łowiectwa i Grup Producenckich  85 66 54 204   ul. Poleska 89, pok. 410
  202    
       
Referat Wdrażania i Rybactwa  85 66 54 226 85 66 54 943 ul. Poleska 89, pok. 414
  225   ul. Poleska 89, pok. 413
       
Referat Pomocy Technicznej, Płatności i Kontroli  85 66 54 223 85 66 54 222 ul. Poleska 89, pok. 412
  222   ul. Poleska 89, pok. 411
  225   ul. Poleska 89, pok. 413
       
Referat Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru   85 66 54 215   ul. Poleska 89, pok. 406
  216   ul. Poleska 89, pok. 410
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 700   ul. Kleeberga 20, pok. 204
       
Dyrektor Filipowicz Elżbieta 85 66 54 700   ul. Kleeberga 20, pok. 201
       
z-ca Dyrektora Wojszel Urszula 85 66 54 700   ul. Kleeberga 20, pok. 202
       
z-ca Dyrektora Szczudło Marcin 85 66 54 700   ul. Kleeberga 20, pok. 203
       
Referat Wdrażania Projektów 85 66 54 714   ul. Kleeberga 20, pok. 109
  725   ul. Kleeberga 20, pok. 109
  723   ul. Kleeberga 20, pok. 112
  724   ul. Kleeberga 20, pok. 109
       
Referat Kontroli Projektów 85 66 54 710   ul. Kleeberga 20, pok. 114
  732   ul. Kleeberga 20, pok. 115
       
Referat Autoryzacji Płatności 85 66 54 716   ul. Kleeberga 20, pok. 106
  717   ul. Kleeberga 20, pok. 107
  709   ul. Kleeberga 20, pok. 107
  759   ul. Kleeberga 20, pok. 107
  702   ul. Kleeberga 20, pok. 105
  760   ul. Kleeberga 20, pok. 104
       
Referat ds. Pomocy Technicznej  85 66 54 703   ul. Kleeberga 20, pok. 205
  715   ul. Kleeberga 20, pok. 206
       
Referat Wdrażania Osi Leader 85 66 54 720   ul. Kleeberga 20, pok. 103
  726   ul. Kleeberga 20, pok. 101
  733   ul. Kleeberga 20, pok. 102
  719   ul. Kleeberga 20, pok. 102
       
Referat nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań 85 66 54 722   ul. Kleeberga 20, pok. 113
  730   ul. Kleeberga 20, pok. 113
       
Referat ds. Monitoringu i Sprawozdawczości 85 66 54 721   ul. Kleeberga 20, pok. 205
       
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 530  85 66 54 531 pok. 406
       
Dyrektor Aleksiejczuk Agnieszka 85 66 54 530    pok. 406
       
z-ca Dyrektora Feszler Mariusz 85 66 54 530    pok. 406
       
z-ca Dyrektora Stelmaszek Grzegorz 85 66 54 530    pok. 409
       
Referat Wdrażania Elektronicznych Usług dla Ludności 85 66 54 496   pok. 417
  595   pok. 417
  493   pok. 418
  499   pok. 419
  494   pok. 417
  646   pok. 412
       
Referat Informatyki 85 66 54 610   pok. 414
  615   pok. 414
  614   pok. 414
  85 66 54 322   ul. Poleska 89, pok. 302
       
Referat Rozwoju Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej 85 66 54 606   pok. 415
  449   pok. 415
       
Referat Informacji Elektronicznej  85 66 54 447   pok. 410
       
Referat Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie 85 66 54 189   pok. 410
  179   pok. 410
Referat Programu Społeczeństwa Informacyjnego 85 66 54 459   pok. 411
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 144 85 66 54 143 pok. 319
       
Dyrektor Łyżnicka-Sanczenko Magdalena 85 66 54 144   pok. 319
       
z-ca Dyrektora Podbielski Michał 85 66 54 144   pok. 319
       
Referat Współpracy z Zagranicą  85 66 54 444   pok. 315
  122   pok. 315
       
Referat Promocji  85 66 54 454   pok. 313
  452   pok. 313
  453   pok. 313
       
Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli  +32 (0) 2 738 02 22   Avenue de Tervueren 48  1040 Brussels, Belgium
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 399 85 66 54 398 ul. Poleska 89, pok. 326
       
Dyrektor Krawczuk Jakub 85 66 54 399   ul. Poleska 89, pok. 327
       
z-ca Dyrektora Dobosz Halina 85 66 54 399   ul. Poleska 89, pok. 325
       
z-ca Dyrektora Gaiński Paweł 85 66 54 399   ul. Poleska 89
       
Referat Administracyjny 85 66 54 397   ul. Poleska 89, pok. 206
  328   ul. Poleska 89, pok. 207
  327   ul. Poleska 89, pok. 207
       
Referat Oceny i Wyboru Wniosków 85 66 54 332   ul. Poleska 89, pok. 210
  323   ul. Poleska 89, pok. 210
  354   ul. Poleska 89, pok. 210
  316   ul. Poleska 89, pok. 208
  320   ul. Poleska 89, pok. 208
  319   ul. Poleska 89, pok. 208
  326   ul. Poleska 89, pok. 209
  324   ul. Poleska 89, pok. 209
  311   ul. Poleska 89, pok. 201
  350   ul. Poleska 89, pok. 201
  386   ul. Poleska 89, pok. 201
       
Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych 85 66 54 334   ul. Poleska 89, pok. 311
  331   ul. Poleska 89, pok. 311
  317   ul. Poleska 89, pok. 311
       
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności 85 66 54 385   ul. Poleska 89, pok. 101
  304   ul. Poleska 89, pok. 101
  369   ul. Poleska 89, pok. 101
  349   ul. Poleska 89, pok. 101
  389   ul. Poleska 89, pok. 107
  353   ul. Poleska 89, pok. 107
  394   ul. Poleska 89, pok. 107
  305   ul. Poleska 89, pok. 108
  325   ul. Poleska 89, pok. 108
  315   ul. Poleska 89, pok. 108
       
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wzpierających Rozwój Regionalny 85 66 54 392   ul. Poleska 89, pok. 103
  307   ul. Poleska 89, pok. 103
  358   ul. Poleska 89, pok. 102
  309   ul. Poleska 89, pok. 102
  310   ul. Poleska 89, pok. 109
  344   ul. Poleska 89, pok. 109
  359   ul. Poleska 89, pok. 109
  388   ul. Poleska 89, pok. 110
  345   ul. Poleska 89, pok. 110
  351   ul. Poleska 89, pok. 310
       
Referat ds. Procedury Odwoławczej i Postępowań Administracyjnych 85 66 54 337   ul. Poleska 89, pok. 203
  357   ul. Poleska 89, pok. 203
  318   ul. Poleska 89, pok. 202
  393   ul. Poleska 89, pok. 202
       
Referat Kontroli RPOWP 85 66 54 395   ul. Poleska 89, pok. 316
  321   ul. Poleska 89, pok. 316
  335   ul. Poleska 89, pok. 317
  361   ul. Poleska 89, pok. 317
  362   ul. Poleska 89, pok. 317
  338   ul. Poleska 89, pok. 315
  365   ul. Poleska 89, pok. 315
  374   ul. Poleska 89, pok. 313
  339   ul. Poleska 89, pok. 313
  364   ul. Poleska 89, pok. 313
  342   ul. Poleska 89, pok. 313
  367   ul. Poleska 89, pok. 314
  347   ul. Poleska 89, pok. 314
  329   ul. Poleska 89, pok. 314
       
Referat Finansów i Poświadczeń Wydatków RPOWP 85 66 54 341   ul. Poleska 89, pok. 308
  352   ul. Poleska 89, pok. 308
  343   ul. Poleska 89, pok. 308
  306   ul. Poleska 89, pok. 309
  387   ul. Poleska 89, pok. 309
       
Referat ds. Monitorowania Trwałości Projektów 85 66 54 912
307
  ul. Poleska 89, pok. 328
Departament Zdrowia
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Sekretariat 85 66 54 290 85 66 54 291 pok. 618
       
Dyrektor Zajkowska Katarzyna 85 66 54 290   pok. 619
       
Referat Analiz i Nadzoru  85 66 54 224   pok.620
  229   pok.620
  236   pok.620
       
Referat Zdrowia Publicznego 85 66 54 206   pok. 611
  218   pok. 617
  213   pok. 611
       
  Referat Inwestycji Ochrony Zdrowia 85 66 54 272   pok. 617  
264 pok. 624
       
Samodzielne stanowisko ds. zadań finansowanych ze środków PFRON  85 66 54 217   pok. 624
       
Samodzielne stanowisko ds. staży podyplomowych 85 66 54 208   pok. 606
       
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych  85 66 54 575   pok. 420
Pion Ochrony Informacji Niejawnych  85 66 54 576   pok. 420
Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
      ul. Poleska 89 
Samodzielne stanowisko pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Samodzielne stanowisko pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji 85 66 54 169   pok. 420
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 85 66 54 412   pok. 516
Zamiejscowe stanowiska pracy
Nazwa referatu/komórki organizacyjnej Telefon  Fax Adres
Biuro Sejmiku w Suwałkach 87 56 50 144 87 56 50 144 ul. Przytorowa 9B 16-400 Suwałki
Biuro Sejmiku w Łomży   86 21 62 843 86 21 62 843 ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża