Zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

*, (...) - Dane w decyzji usunięto z uwagi na zapis art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Ograniczenia dostępu do informacji dokonała Anna Markiewicz-Drabiuk – Inspektor w Referacie Łowiectwa w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Pełna dokumentacja dostępna jest w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Referacie Łowiectwa przy ul. J. Kilińskiego 16 15-089 Białystok w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu: Anna Markiewicz-Drabiuk – Inspektor w Referacie Łowiectwa , tel. (85) 66-54-202, e-mail: anna.drabiuk@wrotapodlasia.pl