Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku za 2016 rok

Nazwa Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku za 2016 rok
Sprawozdanie za rok 2016