Wykaz ośrodków adopcyjnych

Wykaz ośrodków adopcyjnych prowadzących postępowania adopcyjne na terenie województwa podlaskiego

 


     1. Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
         Lokalizacja: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok; tel. 857426838