GIS Podlasia

GIS Podlasia prowadzony jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 lit e) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

 

W GIS Podlasia gromadzone są dane dotyczące:

- bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4  ust. 1e pkt 3;

- opracowań i danych tematycznych obszaru województwa podlaskiego