Ewidencje i rejestry

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego prowadzone są, w szczególności, następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

  • zbiór uchwał Sejmiku Województwa podlaskiego,
  • zbiór i centralny rejestr uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego,
  • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • archiwum zakładowe,
  • wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • rejestr jednostek kultury,
  • zbiór decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego,
  • rejestr zarządzeń Marszałka Województwa Podlaskiego,
  • ewidencja porozumień Województwa z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.