Opłaty - zdrowie

Departament Zdrowia UMWP wydaje dokumenty, za które pobierane są opłaty skarbowe. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłat skarbowych jest Prezydent Miasta Białystok. Opłaty za dokumenty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).

Tabela opłat zamieszczona jest poniżej w załączniku.

Załączniki do treści