Opłaty - turystyka

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP wydaje dokumenty, za które pobierane są opłaty na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Tabela opłat dotycząca wydawanych dokumentów zamieszczona jest poniżej w załączniku.

Załączniki do treści