Opłaty - transport i geologia

Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wydaje dokumenty, za które pobiera opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 627 ze zm), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r., poz. 916 ze zm.). 

Tabela opłat dotycząca wydawanych dokumentów zamieszczona jest poniżej w załączniku.

Załączniki do treści