Opłaty - rybactwo śródlądowe

 

Referat Wdrażania i Rybactwa Departamentu  Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizuje zadania nałożone ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, Poz. 1471 z późn. zm.), w ramach których wydawane są dokumenty podlegające opłacie skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłat skarbowych jest Prezydent Miasta Białystok. Opłaty za dokumenty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Tabela opłat dotycząca wydawanych dokumentów, zamieszczona jest poniżej w załączniku.

 

Załączniki do treści