Ochrona środowiska

Departament Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku wydaje dokumenty, za które pobiera opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 783 ze zm.) oraz innymi aktami prawnymi. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłat skarbowych jest Prezydent Miasta Białystok

Szczegółowa tabela opłat zamieszczona jest poniżej w załączniku.

Załączniki do treści