Opłaty - kartografia i geodezja

Marszałek Województwa Podlaskiego pobiera opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za zakres uprawnień do ich przetwarzania.

Opłaty są pobierane zgodnie z:
Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520)


Przykładowe cenniki są dostępne na stronie www.psip.wrotapodlasia.pl w zakładce „WODGiK”.

Departament Mienia i Geodezji