Opłaty

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobieranych opłat przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku za wydanie określonych dokumentów (zezwolenia, zaświadczenia itp.), proszę wybrać menu z lewej strony. Znajdują się tam tabele dotyczące opłat za wydawanie dokumentów z zakresu turystyki, geodezji i kartografii, transportu i środowiska, zdrowia oraz zezwoleń na sprzedaż alkoholu.