Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-08-17 przez Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-08-17
Termin zakończenia kontroli 2017-08-28
Tytuł kontroli Zakres kontroli dotyczył ustalenia stanu przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy, tj. stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych, urlopów pracowniczych, danych zawartych w druku ZUS-IWA oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, tj. wypadków przy pracy, wypadków w drodze
Nazwa instytucji kontrolującej Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
Departament Departament Organizacji i Kadr

Załączniki do treści