Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-06-26 - DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-06-26
Termin zakończenia kontroli 2019-07-05
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.05.00-20-0265/18
Nazwa instytucji kontrolowanej DMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Rafał Jórczykowski
kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: rafał.jórczykowski@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści