Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-06-24 - Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, Przedszkole nr 5 w Hajnówce

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-06-24
Termin zakończenia kontroli 2019-06-24
Tytuł kontroli Kontrola planowa w zakresie trwałości projektu nr RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”
Nazwa instytucji kontrolowanej Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, Przedszkole nr 5 w Hajnówce
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego