Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-03-28 - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, Aleja Szkolna 10, 16-120 Krynki

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-03-28
Termin zakończenia kontroli 2019-03-28
Tytuł kontroli Wizyta monitoringowa w ramach projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0236/16 pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach” przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.
Nazwa instytucji kontrolowanej Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, Aleja Szkolna 10, 16-120 Krynki
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres kontroli obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi (Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego SP), w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach” wdrażanego na podstawie UmowyZakres kontroli obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi (Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego SP), w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0236/16-00 z dnia 25 maja 2018 roku. o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0236/16-00 z dnia 25 maja 2018 roku.