Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-03-28 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-03-28
Termin zakończenia kontroli 2019-04-10
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.02.02-20-0001/16
Nazwa instytucji kontrolowanej Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Rafał Jórczykowski
kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: rafał.jórczykowski@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści