Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-03-27 - Drukarnia Kamil Borkowski

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-03-27
Termin zakończenia kontroli 2019-04-17
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.05.01.00-20-0337/17
Nazwa instytucji kontrolowanej Drukarnia Kamil Borkowski
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 414

Osoba do kontaktów:
Edyta Siemieniuk
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: edyta.siemieniku@wrotapodlasia.pl