Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-02-19 - Inter Fusion Polska Helena Składanek

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-02-19
Termin zakończenia kontroli 2019-03-08
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu RPPD.01.05.00-20-0151/17
Nazwa instytucji kontrolowanej Inter Fusion Polska Helena Składanek
Departament Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Referat Kontroli
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Osoba do kontaktu:

Rafał Jórczykowski
kierownik Referatu Kontroli 
e-mail: rafał.jórczykowski@wrotapodlasia.pl

Załączniki do treści