Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-01-31 - OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-01-31
Termin zakończenia kontroli 2019-02-01
Tytuł kontroli Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0106/16 pt. „Od stażysty do specjalisty”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji
Nazwa instytucji kontrolowanej OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0106/16 pt. „Od stażysty do specjalisty”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji. sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0106/16-00 z dnia 10.11.2017r. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień lub nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 11.02.2019r.

Załączniki do treści