Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-09-04 - Podlaskie Muzeum Kultury

Termin rozpoczęcia kontroli 2018-09-04
Termin zakończenia kontroli 2018-09-13
Tytuł kontroli Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.08.03.00-20-0024/16
Nazwa instytucji kontrolowanej Podlaskie Muzeum Kultury
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 316

Osoba do kontaktów:
Alina Stefanowicz
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: alina.stefanowicz@wrotapodlasia.pl